Vonatkozó jogszabályok

vonatkozojogszabajok

185/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a hatósági közvetítőkről

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2008. évi XXX. tv. a Pégári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításairól

2000. évi CXVI. tv. az egészségügyi közvetítői eljárásról

4/2001. (II. 20.) EüM-Im együttes rendelet az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről

2005. évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról

1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról

11/1994. (VI. (.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről