Mediációs képzések

Az Igazságügyi Minisztérium 69/2009. (XII. 17.) a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló IRM rendelete szerint 2010 januárjától képzéshez köti a közvetítői névjegyzékbe való felvételt. A három modul elvégzése után – a további törvényi feltételek teljesülése mellett – lehetőségük van a képzés résztvevőinek arra, hogy jelentkezzenek a Igazságügyi Minisztérium Közvetítői névjegyzékébe.

KÉPZÉSEINK

 

 • Mediáció a gyakorlatban – Mediátorképzés

Mediáció 1. (Bevezetés a mediációba) – 30 óra

Mediáció 2. (Haladó mediáció) – 30 óra

 • Mediátorképzés szociális területen dolgozóknak

       Megújított tartalommal kínáljuk nem csak szociális területen dolgozóknak tréningjeinket:

Mediáció a szociális intézményekben 1. (S-05-055/2014) – 30 kreditpont, 30 óra
Mediáció a szociális intézményekben 2. (S-05-056/2014) – 30 kreditpont, 30 óra

 • Konfliktuskezelés a transzformatív mediáció eszköztárával

(A pedagógusoknak ajánlott képzésünk alapítási engedély száma: 23/397/2015)

 

A Partners Hungary Alapítvány mediátorképző programjáról az alábbiakban tájékozódhat részletesen.

 

2018-AS KÉPZÉSI NAPTÁR:

A tréningek időpontja:
1. Mediáció I. (Bevezetés a mediációba): 2018. február 13-15.

Jelentkezési határidő: 2018. február 9.

2. Mediáció II. (Haladó mediáció): 2018. március 20-22.

Jelentkezési határidő: 2018. március 16.

3. Mediáció I. (Bevezetés a mediációba): 2018. május 15-17.

Jelentkezési határidő: 2018. május 11.

4. Mediáció II. (Haladó mediáció): 2018. június 12-14.

Jelentkezési határidő: 2018. június 8.

5. Mediáció I. (Bevezetés a mediációba): 2018. október 16-18.

Jelentkezési határidő: 2018. október 12.

6. Mediáció II. (Haladó mediáció): 2018. november 13-15.

Jelentkezési határidő: 2018. november 9.
Gyakorlati képzés:
Mediáció 3. (Gyakorló mediátoroknak):
A második modul elvégzése után, egész évben, személyes egyeztetés
alapján.

A mediátor képzés után, hallgatóinknak lehetőségük van független mediátorként regisztrálni egy országos listára.

AZ Igazságügy Minisztérium (IM) Közvetítői Névjegyzékbe való bekerülés feltétele a mediációs szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII.17.) IRM rendelet előírásának megfelelő, sorszámmal ellátott, minimum 60 órás gyakorlati alkalmat igazoló tanúsítvány, ezen kívül:  bármilyen szakmát igazoló diploma, a diploma szerinti képesítésben eltöltött öt év szakmai gyakorlat igazolása munkahely által és erkölcsi bizonyítvány.

 

További információért forduljon munkatársunkhoz, György Andreához a gyorgya@partnershungary.hu e-mail
címen vagy a +3670/9446-196-os telefonszámon.

Rólunk

A Partners Hungary Alapítvány 1994 óta működik Magyarországon független civil szervezetként valamint a Partners Global nemzetközi hálózat tagjaként.

1996 óta foglalkozunk mediációval, és gazdag gyakorlati tapasztalatainkra alapozva mediációs képzéseket is indítunk. Alapítványunk felnőttképzési nyilvántartási számmal is rendelkezik: E-001351/2015

Alapítványunk küldetése az együttműködés kultúrájának megteremtése, elterjesztése, a konfliktusok megelőzése és kezelése.

A Partners Hungary Alapítvány fő tevékenységi területei:

Mediáció: mediációs tréningek, mediátorképzés, mediációs szolgáltatások, szakmai közösségépítés.

Demokrácia fejlesztés: érintetti párbeszéd folyamatok, állampolgári konzultáció.

Esélyegyenlőség: roma integráció, társadalmi nemek esélyegyenlősége, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, munkahelyi esélyegyenlőség.

Mediációs képzéseink nem csak a mindennapi munka, az interperszonális kapcsolatok megkönnyítését szolgálják, hanem abban is segítenek, hogy tréningjeink elvégzésével a jogszabályi elvárásoknak eleget tevők felkerülhessenek az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékére.

állampolgári

A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a mediáció, mint újszerű, alternatív konfliktuskezelési módszer eszközrendszerét, melyet a felmerült konfliktushelyzetek megoldása során hatékonyan tudnak használni, és magas szakmaisággal képesek közvetítői eljárásokat vezetni. Mediációs képzésünk gyakorlatorientált, tréning formában vezeti be az érdeklődőket az alternatív vitarendezés módszerébe. A tapasztalati tanulás során mindenki saját élményt szerezhet a módszerről, fejlesztendő területeiről, erősségeiről.

Alapítványunk közel 20 éves tapasztalatait felhasználva, a magyarországi lehetőségeket kiaknázva, valamint a törvényi szabályozást figyelembe véve modul rendszerű programot dolgozott ki a mediáció iránt érdeklődők szakemberek, leendő mediátorok képzésére.

állampolgári

Miért érdemes nálunk tanulni?

 • A Partners Hungary Alapítvány 1996 óta foglalkozik a mediáció módszerének elterjesztésével, mediációs szakemberek képzésével és a mediáció intézményi és törvényi hátterének kialakításával.Alapítványunk képezte az Igazságügyi Hivatal azon pártfogó felügyelőit, akik büntetőügyi közvetítői tevékenységet végeznek.
 • Képzéseink pedagógus és szociális akkreditációval rendelkeznek.
 • A 2007-es büntetőügyi mediációs tevékenység országos tapasztalatainak feldolgozásában kutatóként is aktív szerepet vállaltunk, így ennek az egy évnek a tapasztalatait is beépítjük a képzésbe – ezáltal Ön a lehető legtöbb gyakorlati információhoz juthat.
 • Alapítványunk szakemberei több egyetemi képzésben is részt vettek oktatóként.
 • Eseteinket közvetlenül a gyakorlatból hozzuk, így valós, szakmai kihívást jelentő ügyekkel találkozhat, melyekhez hasonlókkal fog találkozni a napi gyakorlatban is, ha megkezdi mediációs tevékenységét.
 • Alapítványunk a Partners for Democratic Change International tagja, így a hazai tapasztalatokon túl nemzetközi tapasztalatokkal is tudjuk segíteni az érdeklődőket.
 • Alapítványunk az Igazságügyi Minisztérium közvetítő jogi személyek listáján szereplő szervezet, képzéseink pedig a Minisztérium közvetítői szakmai képzések listáján nyilvántartottak.

állampolgári

 • Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat
 • Politechnikum Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
 • Polgármesteri Hivatalok és intézményeik (pl. Berettyóújfalu, Debrecen, Mátészalka, Mezőcsát, Mosonmagyaróvár, Mórahalom, Nyírbátor, Székesfehérvár, Szombathely)
 • Gyermekjóléti szolgálatok, szociális intézmények (pl. Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ)
 • Hivatalok, kormányzati szervek (pl. Egyenlő Bánásmód Hatóság, Országos Bírósági Hivatal, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága)

 

Friss hírek:

A nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015-ös pályázati kiírásában nyertek azok a városok, akikkel közösen pályáztunk mediációs képzésekre.

Így debreceni,  nagykanizsai, szegedi és zalaegerszegi szervezetek szervezésében elkezdődtek a mediációs képzések megvalósításai.

A résztvevők szociális és pedagógus akkreditált képzéseken vehetnek részt. Szegeden és Debrecenben kortárs mediátorokat is képeztünk, akik a pedagógus mediátorok mellett végezhetnek co-mediátori feladatokat, olyan esetekben, ahol az érintettek fiatalkorúak. A képzési elemek mediáció I. II. III. modulból állnak.

Akik mindhárom modult elvégzik, azok az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékébe kérhetik a felvételüket és így hivatalosan is vállalhatnak közvetítői munkát.

A helyi szervezőknek köszönjük a résztvevők bevonását és az együttműködést.

A Partners Hungary Alapítvány Facebook oldalán folyamatosan hírt adunk arról, hogy miképpen haladnak előre a megvalósítások.

1622057_1244776442217920_3384603525778681852_n


állampolgári

 1. 1.     modul – Mediáció 1. (Bevezetés a mediációba) c. tréning (3 nap, 30 óra)

(az IM közvetítői szakmai képzések listáján szereplő képzés)

Alapképzés, mely sok gyakorlaton, saját élményen keresztül a konfliktusok természetével, a mediáció folyamatával ismerteti meg az érdeklődőket.

 

A tréning során elsajátítható ismeretek, készségek.

A résztvevő:

 • A napi munkáját hatékonyabbá tevő, gyakorlatorientált képzést kap, amely nagyban javítja kommunikációját.
 • Bővülnek ismeretei a konfliktusok természetével kapcsolatban.
 • Bővül a tárgyalástechnikai és konfliktuskezelői eszköztára a napi gyakorlatában.
 • Elsajátítja a mediáció alapvető módszereit, struktúráját.
 • Hatékony módszer birtokába jut, így jobban kezeli a konfliktusokkal együtt járó érzelmi feszültséget, ezáltal képes lesz hatékonyabban levezetni a mediációs ülést.
 • Képes lesz a konfliktusnak megfelelő konfliktuskezelési technikákat kiválasztani és hatékonyan alkalmazni.
 • Gyakorlatot szerez konfliktushelyzetek demokratikus kezelésében.

 

A tréningek során érintett témakörök

 • Konfliktusok jellemzői
 • Tárgyalásos konfliktuskezelés ismérvei
 • Konszenzuális megoldásokat elősegítő tárgyalási technikák
 • Konfliktus tipológiák
 • Egyéni konfliktusmegoldó stratégiák – önismeret
 • Elméleti és gyakorlati ismeretek a mediáció témaköréből
 • Mediáció, mint konfliktuskezelési folyamat lépései
 • Érdekek hatékony kommunikációja
 • A mediáció módszertani eszköztára
 • A mediációs megállapodás kritériumai

 

 

 1. 2.     modul – Mediáció 2. (Haladó mediáció) c. tréning (3 nap, 30 óra)

(az IM közvetítői szakmai képzések listáján szereplő képzés)

A résztvevők saját tapasztalataikat is felhasználva újabb mediációs módszereket, technikákat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak, tovább mélyíthetik gyakorlati tudásukat a módszer használata terén.

A tréning során érintett témakörök:

 • A Mediáció I. tréning elméleti és gyakorlati elemeinek felelevenítése, mélyítése.
 • A mediáció során felmerülő témák hatékony listázása, feldolgozása.
 • A mediáció előkészítésének ismérvei – az intake kritériumai.
 • Speciális mediációs módszerek – páros, váltó, vegyes páros, egyoldalú békeajánlat.
 • Az írásos megállapodás kritériumai, részletei.
 • Konfliktusok elemzése, mediációs stratégia kidolgozása, folyamattervezés
 • A törvényi előírások, dokumentációs kötelezettségek.

 

A tréning során alkalmazott módszerek

 • Elméleti és gyakorlati ismeretek átadása
 • Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok
 • Páros és kiscsoportos feladatok
 • Írásos megállapodás megírása
 • Csoportos elemző megbeszélések

 

Egy-egy képzés részvételi díja:

50. 000 Ft/fő (bruttó, tárgyi adómentes)

 

A pályázati keretből támogatott képzés esetében a díj összege változó, tehát egyeztetés szerint alakul.

 

 1. 3.     modul – Gyakorlati képzés

A tréningeket követően lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek mediációs gyakorlat megszerzésére is. Ezt a képzési formát a résztvevők egyéni igényekhez igazítva kínáljuk annak érdekében, hogy a leendő mediátor szakmai fejlődéséhez leginkább hozzájárulhasson.

Ajánlatunk opcionális, ami azt jelenti, hogy a kínálatból mindenki maga választhatja ki a számára legmegfelelőbbet. A közvetítői névjegyzékbe kerüléshez a négy gyakorlati lehetőség közül egyet kell teljesíteni. A gyakorlati képzés egyéni időpont egyeztetéssel történik, annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a résztvevői igényekhez.

 

a.)    Szimulált esetgyakorlat

A mediátorrá válás útján fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés. A folyamatban fontos állomás lehet a szimulált helyzetben történő mediálás, ahol a visszajelzések mentén megmutatkoznak azok a fejlesztendő területek, amelyekre érdemes fókuszálni az önfejlesztés során. A szimulált esetgyakorlat során konkrét esetet jelenítenek meg a szereplők, amiben a leendő mediátornak kell közvetítenie.

A szimulált mediáció után az esetgyakorlatot vezető tréner ad visszajelzést az alkalmazott módszerek hatékonyságáról, a folyamatirányítás eredményéről.

Időtartam:     maximum 4h

Ára:                bruttó 50.000 Ft alkalom

 

b.)    Mentorált esetgyakorlat / co-mediáció

A mediációban a folyamatirányítás, az érdekek konstruktív kommunikációja, a kérdezéstechnika használata jelenti a legnagyobb kihívást a kezdő mediátorok számára. Ebben a helyzetben lehet segítség, ha egy gyakorlott mediátor segít és a kezdő mediátor számára éles helyzetben megtapasztalhatóvá teszi a folyamatirányítást, az indirekt eszközök alkalmazását. Az eleinte jelentkező elakadások, bizonytalankodások így kiküszöbölhetővé válnak és az ügyfelek jó minőségű, hatékony közvetítésnek lehetnek a megtapasztalói.

A mediációt megelőzően és azt követően konzultációs lehetőséget biztosítunk a mediátor társsal.

 

Időtartam:     3h alkalmanként

Ára:               bruttó 30.000 Ft/alkalom

Ezen felül az ügyfeleket terheli a mediációs ülések ára, ami az ügy jellegéből adódóan előre meghatározott.

 

c.)     Esetmegbeszélés

Esetmegbeszélésre azokat a résztvevőket várjuk, akik egy befejezett ügyben már közreműködtek mediátorként. Az esetmegbeszélő során egyénileg ismertetik a mediáció folyamatát, a folyamatirányítást, aminek kapcsán elemezzük a beavatkozásokat, az alkalmazott módszerek hatékonyságát, a mediátor bevonódását. A kezdő mediátorok egyszerre több esettel is megismerkedhetnek, az elemzések, tapasztalatok által bővül módszertani eszköztáruk. Az esetismertetők során a tipikusan nehéz helyzetek kezelésének alternatíváit keressük. A csoport sokszínűsége több szempontot hoz az elemzésekbe, lehetőséget biztosít a saját fejlesztendő területek és erősségek meglátására, tudatosítására.

 

Optimális létszám:    egyéni vagy csoportos 

Időtartam:              3-4 óra

Ára:                        bruttó 30.000 Ft / fő

Időpont:                 csoportos igény esetén


d.)   Módszer specifikus szupervízió

Olyan mediátorokat várunk erre az alkalomra, akik több esetben mediáltak már, folyamatban lévő ügyük van, amelyben elakadás vagy nehéz helyzet állt elő, és szívesen vennék egy független szakember segítségét, aki tükröt tart nekik a folyamatról és abban az ő szerepükről.

Egyénre szabott szupervíziót kínálunk, amelyben lehetőség van egyéni konzultációra, vagy arra, hogy a szupervízor megfigyelőként vegyen részt a mediációban, és utána visszajelzést adjon a mediátornak.

 

Időtartam:     2-3 óra

Ára:               bruttó 30.000 Ft

 

Az utóbbi két lehetőséget skype-on keresztül is vállaljuk, amennyiben a résztvevő vidéki, illetve külföldön élő résztvevő!

 

A Közvetítői Törvény 2010. januárjától képzéshez köti a közvetítői névjegyzékbe való felvételt. A három modul elvégzése után – a további törvényi feltételek teljesülése mellett – lehetőségük van a képzés résztvevőinek arra, hogy jelentkezzenek az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői névjegyzékébe.

 

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon munkatársunkhoz, György Andreához a gyorgya@partnershungary.hu e-mail címen vagy a +3670/9446-196-os telefonszámon.

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon munkatársunkhoz, György Andreához a gyorgya@partnershungary.hu e-mail címen vagy az oldal alján található üzenetküldőn keresztül vagy telefonon a 0670/9446-196-os telefonszámon.

szakirodalom

A Partners Hungary Alapítvány interkulturális mediátor képző programja, amelyet önkormányzatok és vállalatok számára ajánljunk, társadalmi felelősségvállalás együttműködési program céljából.

Magyarországon az interkulturális mediáció célja, hogy helyi, közösségi szinten javítsa a rászorultak, első sorban a roma kisebbség hozzáférését a közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügy, valamint a foglalkoztatást támogató szolgáltatások), és ezen keresztül segítse a romák integrációját, életminőségük javulását. Az interkulturális mediátor legfontosabb feladata, hogy függetlenként hidat képezzen a roma közösség és az intézmények között, és segítséget nyújtson az érintettek hosszú távú együttműködéséhez, a kommunikáció javításához, a felmerülő feladatok közös megoldásához.
A Partners Hungary Alapítvány megalakulása óta használja az interkulturális mediáció megközelítését, módszereit, központi elemként alkalmazza azt roma integrációs programjaiban. (Roma interkulturális programról bővebb információt itt lehet olvasni:

http://partnershungary.hu/romed-interkiulturalis-mediacio.html)

Alapítványunk egyik fontos célkitűzése az interkulturális mediáció elterjesztése, és rendszerszintű bevezetése, a hatékony kormányzati szerepvállalás növelése ezen a területen.

szakirodalom

Mediációval kapcsolatos legfontosabb szakirodalmak:

Az alábbi listában szereplő könyvek, szakirodalmak a teljesség igénye nélkül a mediációval foglalkozó fontosabb műveket foglalja össze.

A felsorolásban olyan olvasmányok is helyet kaptak, melyek nem a Partners Hungary Alapítvány műhelyének a mediációs szakmai elveit, gyakorlatát tükrözik, de ajánlott szakmai műnek tartjuk:

 • Sr. Csáky István: Tárgyalás technika, Exel Kiadó, Budapest, é. n.
 • Bill Scott: A tárgyalás fortélyai, Novotrade Rt, 1988.
 • Lovas Zs. – Herczog M.: Mediáció, avagy a fáldalommentes kofliktuskezelés, Budapest, 1999. Múzsák Kiadó
 • Donald H. Weiss: Problémamegoldás alkotó módon, Budapest, Park Kiadó 1991.
 • B. Linkemer: A jó értekezlet titka, Budapest, Park Kiadó 1993.
 • Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni, Bagolyvár Könyvkiadó, 1994.
 • Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve, Bagolyvár Kft, 1998.
 • Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció – a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai, Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó, 2005.
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység, Budapest, 2006. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft
 • Dr. Decastello Alice: Mediáció az egészségügyben, Budapest, hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 201.

Az következő listában a Partners Hungary Alapítvány kiadványait illetve munkatársai közreműködésével megszületett publikációkat gyűjtöttük össze:

 • Göncz K. – Geskó S. – Herbai I.: Konfliktus-kezelés civil szervezetek számára; Partners Füzetek 1., Budapest, 1998., 2001.
 • K. Göncz – S. Geskó – I. Herbai: Conflict Resolution for Nonprofit Organizations; Partners Studies 1., Budapest, 1998.
 • Mediációs szöveggyűjtemény – Szemelvények a mediáció irodalmából; Partners Füzetek 3., Szerk: Kertész Tibor; Budapest 2001.
 • Mediáció – Az egyezségteremtés művészete (Interaktív tréningprogram); Partners Füzetek 4., Budapest, 2001. (Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával)
 • Közösségi konfliktuskezelés hatékony modellje – Konfliktuskezelő jelzőrendszer és közösségi mediáció, Budapest, é. n.
 • A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon (Kutatásvezető: Wagner János), Budapest, 2008. (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megbízásából)
 • A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gyakorlata és módszertani kérdései – Válogatott esettanulmányok (Írta és szerkesztette: Dr. Kertész Tibor), Budapest, 2008. (Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megbízásából)
 • Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban 1. – A mediáció dinamikája; Partners Füzetek, Budapest é. n.
 • Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2010.
 • Alternatív konfliktuskezelés az ifjúsági munkában – A mediáció és a helyreállító szemlélet; Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Mobilitás Könyvek 9., Budapest, 2010. (Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával)

JELENTKEZÉSI LAP