Konfliktusmegelőzés és kezelés

konfliktuskezeles

Az alternatív konfliktuskezelés

Az alternatív konfliktuskezelési technikák alkalmazása a demokratikus társadalmak kultúrájának része.

Ez a kultúra a problémára fókuszálva nem ad teret az ügyben érintettek személyes konfrontálódására: a felek az ügy megoldásával foglalkoznak nem pedig egymással. A problémamegoldó magatartást konstruktív kommunikáció, együttműködő magatartás jellemzi. A kialakuló kooperáció még nehéz helyzetekben is innovatív megoldásokat hozhat elő a felekből. Ez az alternatív konfliktuskezelésnek nevezett módszer együttes minden érintettet bevon az eljárásba. Ez nem csak a probléma megoldás közös keresését és a közös döntést jelenti, de nagyobb valószínűséggel biztosíthatja a döntés közös végrehajtását is.
A folyamatban segítő szakember – adott esetben a mediátor vagy a facilitátor – a problémában érintett egyének, csoportok képessé tételével, és nem döntésekkel, javaslatokkal segíti az ügy közös megállapodással történő lezárását.

Az alkalmazott technikák lehetővé teszik, hogy egyének, vagy akár vállalatok, szervezetek, intézmények, illetve azok munkatársai növeljék a problémamegoldó készségüket, kreativitásukat, ezáltal is hatékonyabbá tegyék a munkafolyamatokat. Emellett pedig a megtanult, elsajátított technikák, módszerek azt biztosíthatják, hogy hasonló ügyben az érintettek megelőzzék újabb fölösleges konfliktus kialakulását.

Ajánlatunkban azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek nem csak megoldhatóvá, de megelőzhetővé is teszik a konfliktusok kialakulását, elmélyülését.

ÚJDONSÁG! Elindítottuk online mediációs szolgáltatásunkat, olyan ügyfelek számára, akiknek a budapesti irodánk határon belül és kívül messze van.

Várjuk olyan vitában lévő felek jelentkezését, akik szeretnének egyeztetni a köztük fennálló helyzettel kapcsolatban. Az online mediáció valós időben, skype vagy iwowe videó konferencia segítségével valósul meg. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni új szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük keresse mediátor kollégáinkat:

Kukity Kriszta– kukityk@partnershungary.hu

Wagner Jenő – wagner@partnershungary.hu

konfliktuskonzultacio

Új szolgáltatásunk!

Ha Ön szeretné rendezni konfliktusát valakivel, aki nem hajlandó eljönni külső szakértőhöz ennek érdekében, akkor az Ön kezében van még egy lehetőség. Igényelje egyszemélyes konfliktus konzultációs szolgáltatásunkat, amely során segítünk rálátni a helyzet lényegi elmeire. Segítünk önnek megtalálni saját erőforrásait, és képes legyen mozgósítani az ügy megoldása szempontjából. Olyan módszertani eszköztárral rendelkezünk, amely a konstruktív kommunikációra épít, és a problémamegoldó magatartást hívja elő az ügyfelekből. A konzultáció után változási tervvel térhet vissza a hétköznapi közegébe, és ha igényli, akkor a változási folyamatban végigkísérjük, így több alkalommal is konzultálhat mediátor kollégánkkal.

Miben tudja a mediátor segíteni Önt egy konkrét konfliktus helyzetben?

A konzultáció eredményeképpen Ön

  • meglátja a saját szerepét az adott ügyben, így tudatosabban tudja kezelni a helyzetet
  • megtanulja felismerni a konfliktus fázisait és ezáltal eredményesebben alkalmaz megoldásokat
  • csökkentheti az önre nehezedő stresszt, mert kívülről több aspektusát látja a dolognak
  • jártasságot szerezhet a konstruktív kommunikáció eszköztárában, ezzel nő a személyes hatékonysága
  • nem fogja magát teljesen egyedül érezni, miközben a megoldásokat keresi, így következetesebben tud változásokat végig vinni a fontos helyzetekben.

állampolgáriAz állampolgári konzultációk egy adott közösség tagjaival folytatott közvetlen véleménycserére adnak lehetőséget a döntéshozók számára. A konzultáció során az adott közösséget alapvető szempontok mentén reprezentáló állampolgárok a közösséget aktuálisan vagy várhatóan érintő kérdésekben mondják el strukturált eljárás keretében a véleményüket. Ezek összegzése a döntéshozókat segíti további munkájukban, tehát mintegy közvetett döntés előkészítő szerepük lehet a kifejtett álláspontoknak. Alapítványunk eddig már három Európai Uniós szintű állampolgári konzultációt szervezett és vezetett 2007-ben, 2009-ben és 2014-ben.

Ugyanebben az évben, majd 2011-ben és 2013-ban pedig fiatalok bevonásával zajlott ilyen jellegű programunk. Hasonló projektünk volt hazai női esélyegyenlőségi területen is 2008-ban.

Az Alapítvány e módszerrel megvalósított projektjeiről bővebben az alábbi linken tájékozódhat: http://partnershungary.hu/europai-allampolgari-konzultacio-2011.html

stakeholder

A stakeholder menedzsment egy meghatározott ügyben érintett érdekcsoportok folyamatos konzultációja. Ennek keretében a megfogalmazott érdekek képviselete és egyeztetése révén biztosítható a tartós együttműködés, a kölcsönös kontroll és így az éppen napirenden lévő feladatok optimális megoldása, tehát az újabb konfliktusok megelőzése is. Évek óta dolgozik az E-ON gönyüi erőművével kapcsolatban a Partners által létrehozott és vezetett kerekasztal.
A projektről bővebben: http://partnershungary.hu/erintetti-parbeszed-programok.html


kooperatív

A kooperatív tervezés lehetőséget ad arra, hogy egy nagyobb közösség (település, kistérség, régió) adott feladatát, konfliktusát, amely több érdekcsoportot is érint, a felek bevonásával, azok együttműködésével egy strukturált folyamatban lehessen megoldani. Nem feltétlenül konfliktuskezelő eljárás, alkalmazható egy (közösségi) feladat megoldásának tervezésekor is. A módszer megismerése, elsajátítása az adott közösségnek lehetőséget teremt arra is, hogy a jövőben előforduló hasonló konfliktusokat maguk tudják megoldani, vagy egy ügy konfliktussá fajulását önállóan tudják megelőzni. A kooperatív tervezés módszere főleg akkor alkalmazható hatékonyan, ha egy ügyben sok, különféle érdek ütközik, ezáltal az ügy bonyolult.

faciliált
A facilitáció a tárgyalások vezetésének olyan módszere, melynek során egy külső, pártatlan személy segít egy csoportnak egy adott probléma meghatározásában és annak megoldásában. A facilitátor feladata abban áll, hogy a problémafeltáró és problémamegoldó megbeszélések, csoportos döntéshozatali eljárások folyamatát a szükséges technikák alkalmazásával tegye hatékonyabbá. Fontos ugyanakkor, hogy magát a döntést a résztvevők hozzák meg.

A módszer alkalmazásához kapcsolódó referenciánk: TÁMOP 5.3.8.; A  „ Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” megvalósításában alapítványunk az egységes szolgáltatási módszertan kialakítását célzó szakmai fórumok és műhelymunkák sorozatát facilitálja.- 2012-2014

Megbízónk: Szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont

állampolgári

Az Open Space módszere új szempontokra, új megoldásokra, új megközelítésekre inspiráló találkozók megvalósítását segíti. A megbeszélés központi témájához kapcsolódó, de a résztvevők által felvetett (rész)témák mentén összeállt, párhuzamosan dolgozó munkacsoportok maguk határozzák meg a tárgyalandó témán kívül a programjukat is. Munkájuk során az általuk meghatározott (rész)témában dolgoznak, azt elemzik, vagy azzal kapcsolatban fogalmaznak meg döntéseket, állásfoglalást. A módszer haszna, hogy a résztvevők által felvetett témák körül kialakult munkacsoportokban új ötletek, források és felelősök kapcsolódnak az adott központi témához, kérdésekhez, feladatokhoz.

Bővebb információ a módszerről az alábbi linken található: http://www.openspaceworld.org

Alapítványunk több civil fórumot vezetett már ezzel a módszerrel például Civil konferencia – Szolnok (2012); “Híd a Dunán” – Magyar-Szlovák találkozó Budapest, Pozsony (2009, 2011); Civil fórum – Balassagyarmat (2011)